Exeter College

Exeter College, İngiltere’deki ileri eğitim veren en iyi enstitülerden biridir. Altyapı ve yeteneklerine bakmaksızın tüm öğrencileriyle hayat yolunda elele yürüyen bir devlet kolejidir. Kurumun kendisi, akademik kadrosu ve öğrencileri için yüksek standart sahibi bir kurumdur. Bu duruş öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılamaya kendini adamalarına ve seneden seneye daha yüksek akademik başarılar kazanmalarının en büyük sebebidir. Exeter College’ın,  5 sene önce başarılarını uluslararası toplumla da paylaşmaya karar vermelerinin sebebi sadece eğitim kaliteleri ve kültürlerini paylaşmak değil aynı zamanda kendi kolej camialarını da zenginleştirmeyi hedeflemeleridir. Senede ortalama, 20 milletten 100’ün üzerinde öğrenciyi ağırlayan Exeter College, her öğrenciyle kişisel olarak ilgilenir. Öğrencilerine başvuru sürecinden mezuniyete kadar destek olurlar.

Exeter College Programlar